પોસ્ટ

મલ્ટીપલ પોસ્ટ

પ્રોગ્રામ એસોસિયેટ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ કાઉન્સેલર ડોક્ટર ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર સોશિયલ વર્કર સિકલ સેલ કાઉન્સેલર મેડિકલ ઓફિસર મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર  ઓડિયોમેટ્રિક આસિસ્ટન્ટ ઓડિયોલોજિસ્ટ

Multiple Post

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

અભ્યાસ

પોસ્ટના આધારે પાત્રતાના માપદંડો બદલાય છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો શૈક્ષણિક લાયકાત માટે જાહેરાત જોવી 

સ્થળ

સુરત 

તારીખ

Start  21/03/2023 End 30/03/2023

https://surat.nic.in/

Selection Process

ઇન્ટરવ્યૂ પ્રક્રિયાથી પસંદગી કરવામાં આવશે પસંદ થયેલ ઉમેદવારોને 11 મહિનાના કરાર આધારે નિમણૂક આપવામાં આવશે

Salary

પોસ્ટ પ્રમાણે ₹15,000/- થી ₹70,000/- સુધી

વધારે માહિતી માટે ઓફિસિયલ જોબ નોટિફિકેશન જુઓ